Öpppna Stäng

RoDda Ledningskonsulter

Erfarenhet, kunskap, lyhördhet och pragmatism

Via engagerat mentorskap, fokuserat strategiarbete och skräddarsydda utbildningar ger vi dig som vård- och omsorgschef konkreta tips och praktiska verktyg för verksamhetens olika utmaningar och möjligheter.

Om oss

RoDda Ledningskonsulter startade som en insikt som växte sig allt starkare när vi själva jobbade som chefer inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet. En insikt om att det finns alldeles för lite tid för att gå på djupet vad gäller lagar, regler och förordningar som styr delar av det dagliga arbetet, men kanske framför allt för det långsiktiga strategiarbetet. Vi såg ett stort behov av att ha någon att bolla med, att luta sig mot, för att kunna effektivisera både oss själva och den verksamhet vi arbetade i. Och vi saknade praktiska, skräddarsydda utbildningar som skulle ha kunnat gett oss konkreta verktyg att jobba med i vardagen.

Vi bestämde oss för att råda bot på det och skapa ett företag där vi med vår breda kompetens, erfarenhet och vilja att hjälpa andra idag erbjuder både mentorskap, chefstöd och interimchefslösningar, men även skräddarsydda utbildningsprogram till chefer inom offentlig verksamhet. Läs mer om våra tjänster under ”Vad erbjuder vi?”

Vi som utgör stommen i RoDda Ledningskonsulter är David Jönsson och Robert Volmer, två drivna individer med sammanlagt över 20 års erfarenhet av kommunalt vård- och omsorgsarbete där vi under senare år jobbat mycket med strategier, utredningar och chefskap på olika nivåer. Pragmatism och fingertoppskänsla kombinerat med struktur och det som många kallar ”ordning och reda” kommer naturligt för oss i våra uppdrag och har visat sig vara en stor framgångsfaktor, vilket de utmärkelser och omnämnanden som gjorts om oss vittnar om.

David är i grunden legitimerad arbetsterapeut (Umeå Universitet, 2004) och Robert har examen från både sjuksköterskeprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet (Högskolan Kristianstad, 2008 respektive 2014).

Tillsammans med våra handplockade medarbetare har vi skapat en nätverksbaserad konsultfirma som växer dynamiskt med de uppdrag vi tar oss an, detta för att kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare spektrum av tjänster, eller helt enkelt för att öka bandbredden då efterfrågan överstiger tillgången. Vår policy och filosofi vad gäller de tjänster vi levererar är dock alltid desamma, oavsett vem som levererar dem – Ärlighet, Kvalitet och Pragmatism.

Som styrelseordförande i RoDda Ledningskonsulter AB sitter Kim Olsen. Med många års erfarenhet inom olika ledande positioner, så som enhetschef och verksamhetschef, kan han bidra med värdefulla insikter. Kim är b.la. utbildad i ledarskap (Ledarskapsutbildning Växjö universitet 2005), arbetsrätt (Arbetsrätt Malmö högskola 2007) och är legitimerad sjuksköterska (1988) samt vårdlärare (Vårdlärarutbildning Malmö högskola examen 1998).

RoDda

Robert Volmer

Delägare/Organisationskonsult

Ålder:36

Utbildning:Sjuksköterskeprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet (Högskolan Kristianstad, 2008 respektive 2014)

David Jönsson

0708-938903 david@rodda.nu
David Jönsson

David Jönsson

Delägare/Organisationskonsult

Ålder:41

Utbildning:Legitimerad arbetsterapeut (Umeå Universitet, 2004)

Vad erbjuder vi?

RoDda Ledningskonsulter erbjuder en rad tjänster som alla syftar till att effektivisera er verksamhet. Varje projekt startar med att vi lyssnar in och bildar oss en klar uppfattning om nuläge, upplevda utmaningar och behov, önskat läge och gällande krav. För att vi sedan ska kunna föreslå, planera och tillsammans genomföra de aktiviteter vi kommer fram till ger bäst effekt och mest valuta för nedlagda timmar. Vår filosofi och våra honnörsord är genomgående lyhördhet, ärlighet och praktisk genomförbarhet.

Vi har god erfarenhet av att genomföra utredningar inom organisationseffektivitet, organisationsförändringar, företagshälsovård, missförhållanden gällande HSL, SOL och LSS. Vi gör även utvärderingar och genomlysningar av verksamheter för att belysa styrkor och svagheter för att förstå var eventuella förändringar bör göras.

Vi har god kunskap om gällande arbetsmiljölagstifning och annan relevant lagstiftning om inom kommunal vård och omsorg och genomför också oberoende utestående utredningar där det rör sig om rena missförhållanden på arbetsplatsen som måste genomlysas och gås till botten med.

På RoDda skräddarsyr vi våra utbildningar efter era behov och ser till att de passar in i det kompetenshöjandet arbetet inom just er verksamhet. Vårt mål med alla våra utbildningar är att deltagarna ska få med sig konkreta tips och/eller verktyg som direkt går att använda i det kommande arbetet. Därför kommer vi alltid innan vi genomför en utbildning att tillsammans med er göra en analys av ert behov och era förväntningar. Allt för att vi ska träffa så rätt som möjligt och ge er mest valuta för er nedlagda utbildningstid.

Exempel på områden där vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar är arbetsmiljö, avvikelserapportering, frisktalsuppföljning samt Lex Maria- och Lex Sarah-utredningar. Kontakta oss för offert.

Då och då uppstår situationer i en verksamhet som är svåra att styra över, oavsett mängden planering. Exempelvis kan en av cheferna plötsligt bli långvarigt sjuk, säga upp sig eller av annan anledning inte fullfölja sitt uppdrag. Att stå helt utan chef eller lägga över den saknade chefens arbetsuppgifter på andra personer inom organisationen ökar belastningen avsevärt på dessa och kan leda till ytterligare sjukskrivningar. I dessa situationer kan vi på RoDda vara räddningen genom vårt erbjudnade om interimchefsskap, en kostnadseffektiv lösning som dessutom kan ge trevliga sidoeffekter i form av nya infallsvinklar och ny energi in i verksamheten.

Att vara chef är inte alltid helt lätt, det tror vi alla som haft en chefstjänst kan hålla med om. Och att sätta sig in i och hålla reda på alla de lagar och förordningar som finns att förhålla sig till i den verksamhet man verkar i och ansvarar för kräver mycket tid på kammaren, speciellt om man är ny. En tid som kanske inte alltid finns när personalen och verksamheten kräver ständig uppmärksamhet i de vardagliga sysslorna.

RoDda erbjuder mentorskap för chefer där vi stöttar, hjälper och ger råd i frågor som hur jag som chef skapar delaktighet, blir mer effektiv i mitt ledarskap, sänker sjuktalen på min avdelning, hur jag leder ett förändringsarbete eller jobbar med arbetsmiljöfrågor eller verksamhetsutveckling. Ett mentorskap som visat sig vara extremt värdefullt och uppskattat både av cheferna vi stöttat, men även av personalen på avdelningen och verksamheten i stort. Stressnivåerna sjunker, osäkerheten minskar vilket leder till högre frisktal och en mer fungerande operativ verksamhet.

Att driva strategiskt arbete är en viktig del av en chefstjänst, men vardagen och alla de måsten som kopplas därtill kan göra det svårt att hinna med. Vi på RoDda erbjuder råd och hjälp vad gäller strategiskt arbete såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, behovsanalyser, verksamhetsutveckling och förändringsarbeten av olika slag.

Kontakta oss

Adress

Pionjärvägen 15

29135 Kristianstad